Wravor Showroom

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv projekta: WRAVOR SHOWROOM

V okviru Javnega razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« je naše podjetje pridobilo sofinanciranje za krepitev trženja blagovne znamke WRAVOR preko showroomov na ciljnemu tujemu trgu – POLJSKA. S tem bomo dosegali višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnega produkta na tuj trg, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj« eu-skladi.si

Nazaj na sejmi