Sofinanciranje projekta

Sofinanciranje projekta DIGIWRAVOR

Spoštovani partnerji,

Obveščamo vas, da je podjetje WRAVOR d.o.o. pridobilo sofinanciranje projekta »DIGIWRAVOR« za izvedbo digitalne transformacije oz. digitalne prenove razvojnega, proizvodnega in kontrolnega procesa v okviru Javnega razpisa P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP. 

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo Covid – 19.«.

Operacija: DIGIWRAVOR

V okviru operacije bo implementirana platforma s pametnim konfiguratorjem s 3D prikazom želenega stroja in moduli za spremljanje poprodajnih procesov, vzpostavljena centralna baza podatkov na podlagi povezave ERP in CRM sistema, uvedena digitalizacija proizvodnega procesa s samodejnim generiranjem naročil v proizvodnji z uvedbo digitalnega delovnega naloga, s senzorskim zajemom masnega uravnoteženja stroja in senzorskim zajemom ključnih podatkov za optimalen razrez hlodovine ter vzpostavitev pametnega skladišča. Načrtovana je odprava zaznanih pomanjkljivosti iz varnostnega testa ter usposabljanje vseh zaposlenih. Nabavljena bo potrebna strojna oprema.


Nazaj na aktualne vsebine