Slovenska lesna industrija v Nigeriji

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Image title

Image title

Image title


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv projekta: Slovenska lesna industrija v Nigeriji

Kratica projekta: PREMIUMTECH

Opis projekta z namenom in cilji operacije:

Nigerija je država z obsežnim gozdnim gospodarstvom, a s tehnološko močno podhranjeno lesno industrijo. Država ustvarja presežke lesa, medtem ko v Evropski Uniji, Rusji in Aziji lesa za pohištveno industrijo manjka. Investiranje v lesno-predelovalo industrijo v Nigeriji se zato zdi smotrna naložba, vendar pa je za njeno uspešnost potrebno najprej ali pa hkrati investirati tudi v ustrezno izobraževanje delovne sile, dolgoročno spremljanje kakovosti inputov in outputov lesno-predelovalnega obrata /obratov, usmerjanje pri izbiri izdelkov in polizdelkov, pomoč pri predstavitvi na tujih trgih ipd.

Namen in projekta je skupen nastop treh slovenskih podjetij – Wravor d.o.o., Most d.o.o. in HCC Agencija d.o.o. PE Murska Sobota na nigerijskem lesno-predelovalnem trgu s ponudbo lesnopredelovalnega obrata ”na ključ” z upoštevanjem vseh zgoraj navedenih pogojev za njegovo uspešnost. Projekt tako zaobjema:

 • pripravo poslovnega načrta za celotno rešitev prodaje proizvodnega obrata ”na ključ”,

 • predstavitve s samostojnimi razstavnimi prostori na ustreznih sejmih,

 • promocijo v lokalnim medijih in spletno stran v Nigeriji,

 • predstavitve na gospodarskih združenjih,

 • po pridobitvi naročil in postavitvi proizvodne linije izobraževanje zaposlenih,

 • vzpostavitev sistema zagotavljanja kvalitete,

 • pomoč pri promociji.

Finančna podpora:

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rezultati operacije med drugim zaobjemajo:

 • sklenjene nove pogodbe o sodelovanju na nigerijskem trgu,

 • izvedena izobraževanja delovne sile,

 • povečanje prihodka na tujih trgih

 • večja dodana vrednost na zaposlenega.

 

 

Nazaj na aktualne vsebine